vry.cz

10/16 14 000 000 test cases (pdf) – presentation about property based tests
9/15 Good Commits
4/14 Rozpoznávání pojmenovaných entit (pdf) – zpracování přirozeného jazyka
/14 Generative art samples
11/13 Robert J. Aumann – War and Peace – shrnutí nobelovské přednášky
5/12 Classifier of astrophysics data (pdf) – machine learning, decision trees, random decision forests, astroinformatics